Petanque - en idræt for alle!

Boule Hedebo er kendt for at have et velfungerende miljø og en afslappet atmosfære blandt de i dag 299 medlemmer i klubben.
Uanset hvilken baggrund, alder og forudsætning du har, er du velkommen i vores petanqueklub!

Der er ingen venteliste, men plads til alle
såvel dygtige spillere som nybegyndere.

Velkommen i Boule Hedebo Petanqueklub!

____________________________________
06-06-2016


HEDEBO OPEN 2016

Der skal lyde en stor tak til alle deltagere i dette års Hedebo Open samt en endnu større TAK til alle de frivillige, som bidrog til at det blev en fantastisk week end for os alle. (poul)


31-05-2016


Ny petanquehal

Vi vil i bestyrelsen gerne give  en kort orientering fra byrådsmødet mandag den 30 maj, og vil i den anledning også takke for opbakningen ved det samlede fremmøde.

Flertallet i Greve Byråd bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede i går aftes på Byrådet at frigive de bevilgede midler til opførelse af Dansk Petanque Center til Karlslunde Idræts Forening, så KIF dermed selv kommer til at stå som bygherre og ejer af faciliteterne.Modsat flertallet valgte Socialdemokraterne og Enhedslisten at stemme imod, mens Konservative undlod at stemme.

I forhold til det projekt Greve Kommune udbød tilbage i november 2015, som kostede 17 millioner excl. moms, har vi i samarbejde med rådgivere udarbejdet et nyt projekt. Projektet indeholder stort set det samme, men bygningsformen, tekniske installationer mm. er ændret, så anlægsudgiften bringes væsentligt ned, og nu er realistisk i forhold til den kommunale bevilling, suppleret med den forventede egenfinansiering fra KIF. Det skal understreges, at ændringerne ikke har betydning for kvaliteten i byggeriet, da besparelserne i høj grad er opnået ved en ændret bygningsform, samt reducering af ventilation og andre omkostningstunge installationer.

Vi har nu sammen med det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen påbegyndt udarbejdelse af udbudsmateriale, som udsendes i Totalentreprise til 3 bydende entreprenørfirmaer senest uge 27, med forventet licitation senest uge 32. Hvis alt går, som vi forventer, så vil første spadestik kunne tages omkring den 1. september 2016.

Da vort projekt er bygget op i forhold til kravene i det nuværende bygningsreglement, er det tvingende nødvendigt at vores byggeansøgning er modtaget Grev Kommune senest den 30. juni, da et nyt bygningsreglement træder i kraft den 1. juli. Vi er derfor allerede nu i gang med at udarbejde bygningsprojekt / byggeansøgning, som forventes afleveret på Greve Kommune senest den 23. juni.

Så nu skulle der ikke være "bump på vejen". Projektet ligger i egne hænder, så nu er det KIF, der træffer beslutningerne.

De bedste petanque hilsner

Bestyrelsen i Boule Hedebo


29-05-2016


Udtagelse til Euro Cup 2016

Følgende spillere er udtaget til Euro Cup 2016 i Metz i Frankrig 29. - 31. juli 2016:

Maria Saxild Laursen, Tanja Gromada, Anders Erlandsen, Christian Andersen Nielsen, Lasse Dithmar, Morten Junge, Morten Per Laursen og Morten Saxild.

Holdleder: Preben Worsøe   Delegationschef: Helle Bolding.

Vores hold er i pulje med:

Frankrig, Bulgarien, Tjekkiet, England, Rusland og Skotland. (poul)


06-04-2016


2. runde i AL BANK SLT 2016

Spilleudvalget har sammen med holdlederne sat holdene til 2. runde i AL BANK SLT 2016.

Se under klubben / HOLDKAMPE.

Hilsen Spilleudvalget.


03-04-2016


Kast Ind turnering 2016

Næppe var vinter sæsonen forbi, før vi i Boule Hedebo kastede os over udendørsspillet og kom på "græs." Søndag den 3 april afviklede spilleudvalget årets Kast Ind turnering. 47 spillere mødtes på banerne ved klubhuset for at spille om TRÆMANDEN.

Vores allesammens Jørgen Nielsen var den dygtigste i år, og får lov at have trofæet stående derhjemme et helt år. Tillykke til Jørgen. (poul)


02-04-2016


Slutspil i Snedriveren

Drivhus sæsonen er slut og Boule Hedebo afviklede slutspill i klubbens interne vinterturnering SNEDRIVEREN i drivhuset lørdag den 2 april i 28 gr varme.

Vinderholdet blev : Team Erik Frederiksen

Fra venstre: Thorsten Johnsen, Glenn Bernstein, Benny Hansen, Birgitte Frederiksen og Erik Frederiksen.

Tillykke til vinderne. (poul)


19-03-2016


Åben triple turnering

Foråret var også kommet til Karlslunde og vi afviklede den næstsidste indendørsturnering lørdag den 19 marts.

19 tripler fra 7 forskellige klubber havde tilmeldt sig og efter 5 runder havde vi et vinderhold.

Det var i år: Morten Junge, Morten Peer Laursen, Hedebo og Daniel Presutti, Hvidovre.

Tillykke til vinderne. (poul)