2016

Årskavalkade

Ældre Petanque´s/Ældre Afdelingen´s 23. sæson 2016.

Vi indledte sæsonen d. 5. April, vejret var overskyet og lidt køligt, med 110 fremmødte medlemmer.

Vejret har i det store og hele været med os i år, vi har i høj sol været 144 medlemmer, og på en kold regnfuld tirsdag 38, hvilket giver et gennemsnit over sæsonen på ca. 112 pr. gang.

STORT tak for Jeres trofaste fremmøde.

Over sæsonen har der været afholdt 4 turneringer, den ene med Ældremotion fra Roskilde, i Roskilde.

1. Turnering d. 3/5-16, double m/ skiftende makkere, 72 spillere.

Vindere :

1. Alice Ipsen               3 sejre/+ 24  og Keramikfigur (til lån 1 år)

2. Jytte Madsen           3 sejre/+ 23

2. Erik Jørgensen         3 sejre/+ 21

2. Turnering d. 28/6-16, double m/skiftende makkere, hos Ældremotion i Roskilde, 58 spillere heraf 37 fra ÆA.

Vindere :

1. Jørgen Pedersen      3 sejre/+ 26

2. Dora Voss Andersen 3 sejre/+ 25

3. Birgit Vestergaard   3 sejre/+ 22

3. Turnering d. 6/9-16, kvartet m/ faste makkere, 80 spillere

Vindere :

1. Birgit Vestergaard    5 sejre/+ 49

Vinni Nielsen

Leif Lysholm

Lise Barner Nielsen

2. René Andersen         5 sejre/+ 12

Jytte Sørensen

Tove Rasmussen

Steen Leth

3. Ernst Specht            4 sejre/+ 18

Jette Thylkjær

Ernst Degn

Winifred Kiersgaard

4. Turnering d. 18/10-16, double m/ skiftende makkere, 64 spillere

Vindere :

1. Obert Knudsten       3 sejre/+ 27

2. Jens Berthelsen       3 sejre/+ 20

3. Ernst Specht           3 sejre/+ 19

I år havde Styre/hjælpegruppen/medlemmerne fundet frem til et medlem, som ved sin rolige og sociale adfærd, skulle tildeles årets socialpris nemlig :

Dora Voss Andersen

som modtog diplom og Obut kugletaske.

Under vor afslutningsfest, som under hyggelige former med god mad og Sten Lindegaards fortræffelige musik, foregik  i KIFFEN, kunne Styregruppen bekendtgøre, at vinderen af årets skud og indlæggerkonkurrence blev:

Inge Hansen

Vindere af årets OBUT priser gik til :

1. Birgit Vestergaard        18 point

Guldmedalje + vandrepokal + sponsorgaver

2. Ernst Specht                16 point

Sølvmedalje + sponsorgaver

3. Vinni Nielsen                13 point

Broncemedalje + sponsorgaver

Vandrepokal, medaljer og gaver er nu, gennem 21 år skænket af

Kirsten Miller, OBUT.

Stor tak for det.

Dagen afsluttedes med dans, i år var aktiviteten på

dansegulvet væsentlig bedre, lad os håbe det fortsætter.

Styregruppen :

Ivan Schultz

(Formand)

Hanne H. Christensen

(Økonomiansvarlig)

Jørgen Nielsen

(Køkkenansvarlig)

Poul Holdrup

(BH´s Repræsentant)

Hjælpegruppen:

Jørgen Grandjean

Eigil Molin

Inge Hansen

Helge Hansen

Tak til alle for en god 23. sæson.

På gensyn til vor 24. sæson, som starter

Tirsdag  den 4. April 2017.

Kontingentet i 2017 vil stadig være kr. 200 incl. kaffe og brød.

På Styregruppens vegne

Ivan