2015

Årskavalkade

Ældre Petanque´s/Ældreafdelingen´s 22. sæson

2015.

Vi indledte sæsonen d. 7. April, i solskin, men koldt, med 131 fremmødte medlemmer, vejret har i gennemsnit været ret godt i år, vi har i høj sol været 163 medlemmer, og på den dårligste dag 50 , hvilket giver et gennemsnit over sæsonen på ca. 119 pr. gang.

STORT tak for Jeres trofaste fremmøde.

Året, som helhed, er forløbet rigtig godt, den officelle sammenlægning med Boule Hedebo, er forløbet glat, uden nogen ændringer.

Over sæsonen har der været afholdt 4 turneringer, den ene med Ældremotion fra Roskilde som deltagere.

1. Turnering d. 5/5-15, double m/ skiftende makkere, 76 spillere.

Vindere :

1. Aage Broman             + 21  og Keramikfigur (til lån 1 år)

1. Axel Svendsen           + 21  (Indlæg til gris måtte tages i brug)

3. Jytte Clausen             + 18

3. Jens Berthelsen        + 18

2. Turnering d. 16/6-15, double m/skiftende makkere, 72 spillere

incl. Ældremotion Roskilde

Vindere :

1. René Andersen             + 31

2. Ruth Madsen               + 27

3. Alice Kristiansen         + 22

3. Turnering d. 1/9-15, kvartet m/ faste makkere, 80 spillere

Vindere :

1. Ernst Specht                + 28

Lone Berthelsen

Knud Jensen

Jytte Christiansen

2. Ole Rading                   + 22

Birgit Vestergaard

Jens Berthelsen

Inger Lykke

3. Otto Herreborg            + 15

Tove Specht

Erik Vestergaard

Vivi Nygaard

4. Turnering d. 20/10-15, double m/ skiftende makkere, 84 spillere

Vindere :

1. Ernst Specht              + 25

2. Verner Ipsen               + 20

3. Erling Christensen      + 19

Antallet af deltagere pr. turnering er ca. det samme som i 2014.

I år havde Styre/hjælpegruppen/medlemmerne fundet frem til et medlem, som ved sin rolige og sociale adfærd, blev tildelt årets socialpris nemlig :

Alice Ipsen

som modtog diplom og Obut fleecetrøje.

Under vor afslutningsfest, som under hyggelige former med god mad og Sten Lindegaards fortræffelige musik, foregik  i KIFFEN, kunne Styregruppen bekendtgøre, at vinderen af årets skud og indlæggerkonkurrence blev:

Alice Ipsen

Vindere af årets OBUT priser gik til :

1. Ernst Specht                18 point

Guldmedalje + vandrepokal + sponsorgaver

2. Aage Broman                15 point

Sølvmedalje + sponsorgaver

3. Verner Ipsen                 15 point

Broncemedalje + sponsorgaver

Vandrepokal, medaljer og gaver er nu, gennem 20 år skænket af:

Kirsten Miller, OBUT.

Stor tak for det.

Dagen afsluttedes med dans, i år var aktiviteten på

dansegulvet væsentlig bedre, lad os håbe det fortsætter.

2015 var året, hvor Svend Andersen

valgte at stoppe i hjælpegruppen.

Tak for en trofast indsats.

Den nye Styregruppe består herefter af :

Ivan Schultz

(Formand)

Hanne H. Christensen

(Økonomiansvarlig)

Jørgen Nielsen

(Køkkenansvarlig)

Hjælpegruppen:

Jørgen Grandjean

Eigil Molin

Helge Hansen

Inge W. Hansen

Tak til alle for en god 22. sæson.

På gensyn til vor 23. sæson, som starter

Tirsdag  den 5. April 2016.

Kontingentet for 2016 vil stadig være kr. 200 incl. kaffe og brød.

Beløbet kan indbetales via Netbank på Boule Hedebo´s konto,

eller ved fremmøde, når den nye sæson starter.

På Styregruppens vegne

Ivan