2014

Årskavalkade

Ældre Petanque´s 20. sæson

2013.

Vi indledte sæsonen d. 2. April, i solskin, men koldt, med 142 fremmødte medlemmer, vejret har været med os i år, vi har i høj sol været 151 medlemmer, og på den dårligste dag 68 , hvilket giver et gennemsnit over sæsonen på ca. 123 pr. gang.   STORT tak for Jeres trofaste fremmøde.

 

Vi har afholdt møde med Boule Hedebo vedr. en evt. sammenlægning, vi nåede til en konklusion, som medførte en hensigtserklæring, der er fremsendt til Greve kommune, sammen med div. tegninger over projektet vedr. den nye petanquehal. Hensigtserklæringen munder ud i, at Boule Hedebo og Ældrepetanque skal finde en løsning, således at fra udgangen af 2014, vil man være en enhed. Dette skulle gerne resultere i, at ÆP ikke mister sin selvstændighed og ”de almindelige Ældrepetanqere” ikke mærker ændringen, hverken økonomisk eller socialt.

Vi håber, vi i løbet af sæsonen 2014, kan berette om en løsning,

som tilgodeser begge parter.

Foreløbig er der håb om et møde i Januar 2014, så vi kan komme i gang.

 

Vores vedtægter ligger på hjemmesiden, hvor de kan ses.

Disse vil blive justeret, når vi ved mere.

 

Over sæsonen har der været afholdt 4 turneringer, den ene med Ældremotion fra Roskilde som deltagere.

 

1. Turnering d. 7/5-13, double m/ skiftende makkere, 92 spillere.

Vindere :

1. Aage Broman    + 25  og Keramikfigur (til lån 1 år)

2. Ernst Degn       + 23

3. Leif Lysholm    + 20

 

2. Turnering d. 25/6-13, double m/skiftende makkere, 96 spillere incl. Ældremotion Roskilde( lidt skuffende fremmøde )

Vindere :

1. Preben Worsøe              + 33

2. Lis Hallum, Roskilde    + 31

3. Birgit Vestergaard        + 29

Leif Lysholm                + 29

 

3. Turnering d. 3/9-13, kvartet m/ faste makkere, 88 spillere

Vindere :

1. Elsebeth Kehlskov        + 24

Gunner Nielsen

Annette Rading

Verner Ipsen

 

2. Jørgen Pedersen      + 21

Ernst Specht

Jytte Clausen

Alice Sørensen

 

3. Jytte Christiansen  + 14

Erik Jørgensen

Hans Olsen

Ketty Rasmussen

 

4. Turnering d. 22/10-13, double m/ skiftende makkere, 96 spillere

 Vindere :

 1. Albin Hoel                 + 32

2. Leif Lysholm             + 28

3. Eigil Molin                + 23

Freddy Olsen            + 23

 

I år havde Styre/hjælpegruppen/medlemmerne fundet frem til et medlem, som ved sin rolige og sociale adfærd, skulle tildeles årets socialpris nemlig :

 

Lasse Hjo Andersen

som modtog diplom og Obut kugletaske.

 

Under vor afslutningsfest, som under hyggelige former med god mad og Sten Lindegaards fortræffelige musik, foregik  i KIFFEN, kunne Styregruppen bekendtgøre, at vinderen af årets skud og indlæggerkonkurrence blev:

 

Jimmy Thyrie

 

Vindere af årets OBUT priser gik til :

1. Leif Lysholm          21 point

Guldmedalje+vandrepokal+figur+Tshirt+målebånd/grise/klude

2. Birgit Vestergaard  15 point

Sølvmedalje+kugletaske+målebånd

3. Elsebeth Kehlskov  13 point

Broncemedalje+magnet/gris+målebånd

 

Vandrepokal, medaljer og gaver er nu, gennem 18 år skænket af

Kirsten Miller, OBUT.

Stor tak for det.

 

Dagen afsluttedes med dans, desværre ser vi en tendens til,

at medlemmerne er begyndt, at gå tidligt hjem,

det håber vi der kan rettes op på næste år.

 

Året 2013 var jo desværre året, hvor adskillige valgte at stoppe i Styre/hjælpegruppen, alle efter en kæmpe indsats.

 

Annemarie Grandjean

Inge Bentzen

Tove Rasmussen

Egon Hansen

 

ALLE vil blive virkelig savnet, de har dog alle tilkendegivet, at de stadig vil deltage i den sociale del om tirsdagen, så vidt det er dem muligt.

 

En STOR tak skal lyde for Jeres herodiske indsats

for Ældre Petanque og dets medlemmer.

 

Den nye styregruppe består herefter af :

 

Ivan Schultz

(Formand)

 

Kurt Nielsen

(Kasserer)

 

Jørgen Nielsen

(Køkkenchef)

 

 

Hjælpegruppen:

 

Jørgen Grandjean

Svend Andersen

Finn Brocek

Eigil Molin

Helge W. Hansen

 

 

Tak til alle for en god 20. sæson.

På gensyn til vor 21. sæson, som starter

Tirsdag  den 1. April 2014.

 

 

Kontingentet for 2014 vil stadig være kr. 200 incl. kaffe og brød.

 

 

På Styregruppens vegne

 

Ivan