2014

Årskavalkade

Ældre Petanque´s 21. sæson

2014.

Vi indledte sæsonen d. 1. April, i solskin, men koldt, med 138 fremmødte medlemmer, vejret har været med os i år, vi har i høj sol været 143 medlemmer, og på den dårligste dag 56 , hvilket giver et gennemsnit over sæsonen på ca. 118 pr. gang.   STORT tak for Jeres trofaste fremmøde.

Vi har afholdt flere møder med Boule Hedebo vedr. sammenlægningen, vi nåede til en konklusion, som udmundede i, at det på generalforsamlingen i Boule Hedebo blev vedtaget at oprette en ældreafdeling med virkning fra 1. Januar 2015. For  ”de almindelige Ældrepetanqere” er det dog først efter 1. April 2015, når tilmelding og betaling har fundet sted.

Der vil ikke være nogen ændring, hverken økonomisk eller socialt.

De ændringer der er vedtaget, er identisk med dem, der blev ophængt på ÆP´s tavle i klubhuset inden sæsonafslutningen.

Vores vedtægter ligger på hjemmesiden, hvor de kan ses.

Disse vil blive justeret, når vi ved mere, og ændres til regelsæt.

Over sæsonen har der været afholdt 4 turneringer, den ene med Ældremotion fra Roskilde, i Roskilde.

1. Turnering d. 6/5-14, double m/ skiftende makkere, 64 spillere.

Vindere :

1. Erling Sund               + 20  og Keramikfigur (til lån 1 år)

2. Hans Rasmussen       + 18

2. Lone Berthelsen        + 18

2. Turnering d. 24/6-14, double m/skiftende makkere, 68 spillere

incl. Ældremotion Roskilde, i Roskilde

Vindere :

1. Jørgen Grandjean         + 30

2. Ernst Degn                   + 21

3. Dora Voss Andersen     + 18

3. Turnering d. 2/9-14, kvartet m/ faste makkere, 88 spillere

Vindere :

1. Robert Kristiansen       + 49

Vivi Strøm

Annita Køneke

Tove Specht

2. Aage Bromann              + 31

Jette Thylkjær

Jan Schmidt

Ninette Spolin

3. Jimmy Thyrie            + 28

Lone Berthelsen

Finn Mosegaard

Birgit W. Jensen

4. Turnering d. 21/10-14, double m/ skiftende makkere, 76 spillere

Vindere :

1. Erik Jørgensen           + 24

2. Jens Berthelsen          + 21

Jørgen Grandjean        + 21

I år havde Styre/hjælpegruppen/medlemmerne fundet frem til et medlem, som ved sin rolige og sociale adfærd, skulle tildeles årets socialpris nemlig :

Valther Stitz

som modtog diplom og Obut kugletaske.

Under vor afslutningsfest, som under hyggelige former med god mad og Sten Lindegaards fortræffelige musik, foregik  i KIFFEN, kunne Styregruppen bekendtgøre, at vinderen af årets skud og indlæggerkonkurrence blev:

Jørgen Grandjean

Vindere af årets OBUT priser gik til :

1. Jørgen Grandjean         19 point

Guldmedalje + vandrepokal + sponsorgaver

2. Lone Berthelsen           17 point

Sølvmedalje + sponsorgaver

3. Ernst Degn                   15 point

Broncemedalje + sponsorgaver

Vandrepokal, medaljer og gaver er nu, gennem 19 år skænket af

Kirsten Miller, OBUT.

Stor tak for det.

Dagen afsluttedes med dans, i år var aktiviteten på

dansegulvet væsentlig bedre, lad os håbe det fortsætter.

2014 var året, hvor Finn Brozek

valgte at stoppe i hjælpegruppen.

Tak for en trofast indsats.

Den nye styregruppe består herefter af :

Ivan Schultz

(Formand)

?????????

(Økonomiansvarlig)

Jørgen Nielsen

(Køkkenansvarlig)

Hjælpegruppen:

Jørgen Grandjean

Svend Andersen

Eigil Molin

Helge Hansen

Tak til alle for en god 21. sæson.

På gensyn til vor 22. sæson, som starter

Tirsdag  den 7. April 2015.

Kontingentet for 2015 vil stadig være kr. 200 incl. kaffe og brød.

På Styregruppens vegne

Ivan