Ældreudvalget

Ældreudvalget består af 4 medlemmer:

Formand

Ivan Schultz
Benedikte Allé 10
2690 Karlslunde

mob: 21 25 79 63

Sekretær/Økonomiansvarlig

Hanne H. Christensen
Engparken 28
2690 Karlslunde

Tlf: 46 15 12 57 Mob: 60 12 64 65
mail: hanneogerling1@gmail.com

Køkkenansvarlig

Jørgen Nielsen
Mosede Kærvej 43
2670 Greve

tlf. :43 90 59 55 mob: 25 36 46 28

 

Bestyrelsens repræsentant

René Andersen

Karlslunde Kysthave 5

2690 Karlslunde

Tlf. 2843 2324

 

Hjælpegruppen består af 4 medlemmer:

Jørgen Grandjean, Inge W Hansen, Eigil Molin og Helge Hansen.