Turneringsledelse

Formand: ...................................... Christian Andersen-Nielsen

Kasserer:....................................... Birgitte Brozek og Ellen Jessen

Turnerings- og spilleledelse: ............ Jan Hansen og Thorsten Johnsen

Tilmeldelser:.................................. Helle Bolding, hjemmesiden

Camping og indkvartering:............... Helle Bolding og Jørgen Lykke

Blad:............................................. Poul Holdrup

Presse:.......................................... Dora Voss Andersen

Sponsor- og annonce:..................... Poul Holdrup

Køkken-, grill og kiosk: ...................

Bar: ............................................. Geert Bothmann

Miljø-og teknik............................... Jørgen Nielsen