Læs nyhed

Apr 9, 2019

Hjertestarterkursus

Ved det første hjertestarterkursus tirsdag den 9. april, kom en repræsentant fra Trygfonden forbi og overrakte en check til os på donation af 3 kurser.