Læs nyhed

Oct 2, 2023

Der indkaldes til generalforsamling 19. november kl. 10 2023 i Petanquehallen

Dagsorden i flg. vedtægter. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen.

v/Helle